Zasady zajęć

Uczestnictwo:

1. Na trening przychodzimy punktualnie.
2. Co najmniej 30 min przed zajęciami nie spożywamy posiłków.
3. Przed rozpoczęciem zajęć wyłączamy telefony komórkowe.      
4. Po wejściu na salę podpisujemy listę obecności.
5. Na salę wchodzimy tylko w odpowiednim stroju.
6. W szatni nie pozostawiamy wartościowych rzeczy.


Opłaty:

1. Zajęcia opłacamy z góry niezależnie od obecności.
2. Dany miesiąc opłacamy najpóźniej na drugich zajęciach.
4. Jednomiesięczna nieobecność rozumiana jest jako rezygnacja z zajęć.