O Akademii


Dao - oznacza drogę rozwoju
Yang - to przekaz rodziny Yang Tai Chi Chuan

Dao Yang Academy zostało założone przez Macieja Stawickiego w 2001 roku. Akademia powstała, by promować możliwości rozwoju na podstawie chińskiej sztuki Tai Chi Chuan. Naszym celem jest przekazywanie jak największej ilości osób wiedzę z zakresu możliwości jakie niesie ze sobą praktyka tej sztuki. Pomagamy odkryć drzemiące w każdym siły. Otwieramy każdego na poznawanie, odkrywanie i kształtowanie zdrowego i lepszego życia.

W Akademii Dao Yang nauczamy Tai Chi Chuan w tradycji rodziny Yang. Poznawane formy są kontynuacją i udoskonaleniem tradycji dawnych chińskich Mistrzów. W ramach nauki nauczane są formy ręczne, z wachlarzem, szablą oraz inne praktyki tej sztuki.

Sposób prowadzenia zajęć przebiega w łatwy do zrozumienia sposób. Nastawiając się na praktyczne nauczenie ćwiczeń ułatwiamy szybkie przyswojenie poszczególnych technik. Podczas zajęć nie tracimy czasu na teorię i ograniczamy się do przekazania wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonania danych ćwiczeń. Na podstawie udostępnionych materiałów szkoleniowych każdy może zgłębiać teoretyczną stronę poznanych umiejętności. 

Całość nauk zaczerpnięta została ze spuścizny chińskich Mistrzów, którzy przekazywali wiedzę z zakresu doskonalenia ciała i umysłu. Wszelkie praktyki i wiedza propagowana przez Akademię pochodzi ze starożytnej praktyki chińskiej oraz wiedzy filozoficznej Państwa Środka. 

Zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe w postaci opracowań, e-booków i nagrań video. Opracowane materiały doskonale łączą się z całością poznanego podczas kursu materiału . Dzięki temu uczestnik może w zaciszu swojego domu powtarzać wszystko, czego nauczył się na treningu.