Zasady zajęć


Uczestnictwo:

1. Na trening przychodzimy punktualnie.
2. Co najmniej 30min przed zajęciami nie spożywamy posiłków.
3. Przed rozpoczęciem zajęć wyłączamy telefony komórkowe.      
4. Po wejściu na salę podpisujemy listę obecności.
5. Na salę wchodzimy tylko w odpowiednim stroju.
6. Wszystkie treningi rozpoczynają się tradycyjnym ukłonem.
7. Podczas zajęć kierujemy się zasadą wzajemnego szacunku.
8. W trakcie zajęć przestrzegamy poleceń trenera.
9. W szatni nie pozostawiamy wartościowych rzeczy.
10. W trakcie treningu nie nosimy ozdób, zegarków.


Opłaty:

1. Składki za uczestnictwo uiszczane są przed zajęciami.
2. Zajęcia opłacamy za cały miesiąc niezależnie od faktycznego uczestnictwa.
3. Dany miesiąc opłacamy najpóźniej na drugich zajęciach.
4. Jednomiesięczne opóźnienie opłaty skutkuje wykreśleniem z listy.
5. Powrót do grupy następuje po opłaceniu zaległych składek.

Brak komentarzy: